Презентація книги. Образ жінки у творчості Олекси Новаківського.

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Запрошуємо на презентацію книги «Образ жінки у творчості Олекси Новаківського», автором якої є дослідниця творчості Олекси Новаківського, заслужений діяч мистецтв Любов Волошин. У своїй праці дослідниця, опираючись на чисельні літературні та архівні джерела, вперше у вітчизняній літературі висвітлює принципово важливу у творчості Олекси Новаківського роль жіночих образів, що були для нього улюбленим засобом поетичного іносказання та символістської трансформації реальності.
В ілюстрованому блоці книги запрезентовано, передусім, твори із приватної збірки родини художника та фондової збірки НМЛ ім.. А. Шептицького, а також твори із приватних колекцій України, США, Канади, Німеччини, Австрії та Польщі.