Результати конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

 

        29 червня 2021 року у Міністерстві культури та інформаційної політики України відбулось друге засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького.

За його результатами переможцем визначено Ігоря Володимировича Кожана. 

          Ігор Кожан представив програму «Від традицій до інновацій», яка окреслила стратегічні цілі у розвитку Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького на 2021 –– 2025 роки.  Мета втілення цієї програми у життя –– стабільний розвиток музею, оновлення і трансформація багатьох ланок його роботи. У програмі окреслено головні виклики, які стоять сьогодні перед інституцією, та запропоновано шляхи їхнього подолання.

        Серед першочергових завдань –– забезпечення належного зберігання фондів, розбудова музею, залучення альтернативних джерел фінансування, діджиталізація усіх етапів музейної роботи, реорганізація структури музею, підвищення привабливості його іміджу на основі імплементування сучасних механізмів комунікації.

         Під час презентації свого проєкту Ігор Кожан окреслив власне бачення місії, візії та головних завдань установи на наступні роки: «Місія музею –– стати комунікативною платформою між традиціями та новими знаннями задля проєкції національної культури у майбутнє. Музей повинен розвиватися як базова інституція, створена для зберігання і промоції української культури та ідентичності у державі та світі, та повинен інтегруватися у міжнародний ринок культурних ініціатив». 

      Цінності, на яких побудована робота у музеї, за переконаннями І.В.Кожана, –– професіоналізм, духовність, патріотизм, відповідальнісь, порядність, демократичність, гідність, відкритість, емпатія. 

      «Музей повинен:

–– виконувати свої засадничі завдання зі зберігання, комплектуванння збірок та їхнього інтегрування у науковий і культурний контекст; 

–– поглиблювати свою освітню роль у суспільстві; 

–– слугувати осередком пізнання та промоції української культури і духовності в державі й у світі;

–– розвивати видавничу діяльність; 

–– впроваджувати сучасні комунікативні технології та соціокультурні інновації».     

 

Біографічна довідка

Кожан Ігор Володимирович (нар. 17.01.1953) –– заслужений працівник культури України (2006), заслужений діяч культури Польщі (2014), генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (з 2005), член Міжнародної асоціації музейників (ІСОМ), член-засновник Благодійного фонду «Артес». 

       Народився у Львові. У 1970 році вступив на історичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Під час навчання потрапив під хвилю репресій, розгорнених у науці та освіті (1972 — 1973). За участь у дисидентському студентському гуртку був відрахований (1973) з університету з формулюванням за «поведінку, негідну звання радянського студента». Після строкової служби в армії поновився на навчанні в Ужгородському державному університеті (зак. 1979).      

      Науково-музейну діяльність розпочав 1975 року у Львівському відділенні Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Рильського АН УРСР (з 1992 р. –– Інститут народознавства НАН України). У Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького працює з 1988 р. (тоді – Львівський музей українського мистецтва). Послідовно й наполегливо опановував різні ланки музейної роботи. 

         Вніс вклад у розбудову музейної галузі й був причетним до створення низки музейних осередків на теренах Львівщини. 1991 року увійшов до ініціативної групи з ліквідації Львівського відділення Центрального музею В. Леніна та з передання будинку Науково-мистецькій фундації — Національний музей у Львові (тодішня назва інституції). Виступив співкуратором облаштування експозиційного простору у новонабутій будівлі (1991 — 1993). Упродовж 1994 –– 2005 років курував виставково-експозиційну ділянку музейної роботи. У 2005 році очолив установу.

         Під орудою І.В.Кожана розпочалось піднесення Національного музею як одного із найактивніших, знакових арткластерів України, а сотні резонансних проєктів задемонстрували інноваційні підходи у популяризації й донесенні мистецького матеріалу до глядача. Активно сприяв розвитку міжнародних зносин із музейними та науковими інституціями Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Австрії, Мексики, Канади, США та ін. Під керівництвом І.Кожана музей став учасником міжнародних виставкових проєктів: “Образ Нерукотворний”. Ікони Юрія (Єжи) Новосельського і архетипи” (Польща, Румунія, 2007), “Львів – 1918. Дві правди” (Польща, 2008 – 2009), “Україна – Швеція: на перехресті епох” (Київ, 2009), “Слава України: сакральне мистецтво ХІ–ХІХ ст. ” (США, 2011), “Сонячні акорди в палітрі Івана Труша” (Польща, 2011), “Виставка творів Олександра Архипенка” (Австрія, 2011) та ін., які пропагували здобутки української духовної культури у світі.  

            За чільної участі І.Кожана відбулось переміщення до України мистецької колекції Галини Горюн-Левицької (Канада), за своїм значенням та цінністю одного із найвизначніших поповнень збірки у сучасній історії інституції. За його ініціативної ролі було повернено (2011, 2012) НМЛ три ікони ХV–ХVІ ст., викрадені із фондосховища Вірменського собору (1984). Набуто мистецьку колекцію І. Носик (США), архіви С. Гординського (США), В. Поповича (Франція), А. Лісікевича (США) тощо.  

         Очолив підготування кількох десятків науково-мистецьких видань НМЛ, є автором публікацій у галузі мистецтвознавства та музейної справи.

        Сприяв професійному зростанню колег. Закінчив Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв (2008). Причетний до чільних громадських ініціатив у галузі культури і мистецтва у Львові, підтримує численні освітні проєкти. Діяльність І.В.Кожана слугує всебічній промоції національного культури і мистецтва в державі та у світі.

 

Ознайомитися з програмою детальніше можна тут.